חומר סיכה לעיבוד פח.

מספר להזמנה: 9 12 020 32 21 3
מחיר: 117 ש"ח