שאלות ותשובות

שאלות אודות  FEIN MultiMaster/SuperCut

כן, ניתן להשיג מתאמים שונים בהתאם לדגם הכלי. פנה לתמיכה למייל: info@paints.co.il.

לא, אבזרי SuperCut מתוכננים לרמת ביצועים גבוהה יותר ויגרמו להפעלת עומס יתר על ה-MultiMaster.

כן, הקוטר הפנימי של חיבור ה- StarLock זהה לקוטר החיבור בטכנולוגיה הקודמת.

לא, המכשיר אינו מתאים לחיתוך אריחים.

להב מסור הקרביד אינו חזק מספיק עבור אריחים המודבקים עם יחס גבוה של מלט או דבק אריחים. במקרה כזה יש להשתמש בלהב מסור יהלום.

בחלק מן האביזרים, ניתן למצוא מידע לגבי מהירות העבודה המרבית המומלצת על גבי האריזה. לדוגמה, בערכת ליטוש פרופילים. בכלליות, המהירות המומלצת תלויה בסוג העבודה ובאופי החומר. אנו ממליצים להתחיל במהירות נמוכה ולהגבירה בהדרגה בהתאם לאופי העבודה. בדרך כלל, בעבודות ליטוש מומלץ לקבוע מהירות בדרגה 4 לכל היותר, בשל החום הנוצר עקב החיכוך. במהירות גבוהות יותר ולחץ גבוה על רפידת הליטוש, קיים סיכון להתכת חלקי הפלסטיק של רפידת הליטוש.

לא קיימים אבזרים כאלו היות והתזוזה קלה במהלך העבודה ותגרום לכך שרק מעט מהשיניים יהיו בשימוש. הן יתחממו במהירות ויחרכו את דיסק הניסור.

בדרך כלל, במהלך פעולות הליטוש מומלץ לקבוע מהירות 4 לכל היותר, בשל החום הנוצר עקב החיכוך. במהירויות גבוהות יותר ולחץ גבוה על רפידת הליטוש, קיים סיכון להתכת חלקי הפלסטיק של הרפידה.

השתמש בערכת ליטוש הפרופילים במהירות 4 כל היותר.

בחדירה לחומר מוצק, עליך להשתמש בתנועת ניסור כדי להקל על חדירת המכשיר לתוך החומר ולהבטיח חיתוך מיטבי. ללא מרווח תנועה, שיני להב המסור יתחממו כנגד החומר, יתעקמו ויישברו.

אצל אחד מהמפיצים המורשים שלנו. כתובות ניתן למצוא בעמוד מצא מפיץ באתר: https://fein-il.co.il/%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D/

שאלות אודות קידוחי ליבה
 (Core drilling)

חשוב לזכור שחומר סיכה איכותית הנו חיוני. ניתן להשיג תוצאות מיטביות על ידי קירור פנימי דרך מקדח הליבה באמצעות תחליב קידוח תקני.

 • לבדוק אם המקדח עדיין חד.
 • יש לוודא כי מובילי המקדח מקובעים כך שיהיו ללא כל חופש. אם זה אינו המקרה, שלח את כלי העבודה לשירות הלקוחות.
 • הגדל בזהירות את כוח ההזנה עד שהחריקות ייחלשו, או שנה את מהירות העבודה אם אפשרי. היה זהיר בעשותך זאת, מפני שכוח הזנה גבוה מדי עלול לגרום להדיפת הכלי.
 • בדוק אם המקדח עדיין חד.
 • יש לקבע את מובילי המקדח ללא כל חופש. אם זה אינו המקרה, שלח את כלי העבודה לשירות הלקוחות.
 • הפחת את כוח ההזנה ושנה את המהירות, אם אפשרי.
 • המשטח שעליו עובדים צריך להיות נקי, ללא חלודה, חספוסים או צבע.
 • בסיס המגנט כולו חייב להיות ממוקם על החומר הנקדח.
 • החומר הנקדח חייב להיות מתמגנט ובעובי של 12 מ"מ לפחות.

תזדקק ללוחית ואקום ומשאבה או ללוחית יניקה (קיים בקטלוג המורחב של FEIN).

 • כדי למצוא את המרכז המדויק של חור הקידוח.
 • כדי לפלוט את החומר הנקדח.
 • מקם את המקדח בזהירות וקדח ברציפות, ככל האפשר.
 • אל תכבה את הכלי במהלך הקידוח, שכן הדבר עלול לגרום להשתחררות המקדח.
 • לפני הוצאתו של המקדח מחור שטרם הושלם, אפשר לכלי להסתובב מעט בתחתית החור בלא להסיר כל החומר. פעולה זו תשבור את הזיזים והבליטות הנוצרים בתחתית החור.
 • הקפד להוציא את המקדח מהחור כשהכלי מסתובב עם כיוון השעון.

כבה  את המנוע. בדוק את הכרסום והסר אותו בזהירות.

 • טמפרטורות גבוהות ליד תפרי ריתוכים או סדקים הנגרמים עקב שימוש במבער,עשויים לגרום שינויים מבניים העלולים לגרום לבלאי מואץ של המקדח.
 • במקרה של חורים חופפים, מקדח הליבה עלול להיתפס במעבר בין החור הקיים לחדש, ובכך לגרום למקדח להיתקע ואפילו להישבר.
 • אחסן והובל את המקדחה באריזתה המקורית או במקום המיועד לו במזוודת הכלי.
 • יש להגן על המקדחה המגנטית מפגיעה כדי למנוע נזק למקדחה או לכרסום.

שאלות לגבי טיפול בסוללות

סוללות Li-Ion (ליתיום) אין לאחסן לזמן ארוך סוללות כשהן ריקות או מלאות לחלוטין. בבדיקה מקיפה נמצא, כי קיבולת של 40% עד 50% וטמפרטורות נמוכות (אך לא מתחת ל-0°C) מהוות תנאי אחסון מיטביים. רצוי לאחסן אותן בטמפרטורה של 5°C עד 10°C. עקב הפריקה העצמית של הסוללות, נדרשת טעינה לפחות כל 12 חודשים. סוללות NiCd/NiMH יאוחסנו לזמן ארוך רק כשהן טעונות במלואן. בשל הפריקה העצמית של סוללות אלו, נדרשת טעינה כל שלושה חודשים לפחות.

כן. גם אם הכלי כבוי, תיתכן זליגת זרם קטנה וזו תביא את הסוללה לפריקה מלאה לאורך זמן. הדבר יגרום לנזק ובמקרים קיצוניים אף להרס הסוללה.

פריקה עצמית הינו תהליך בו מתרוקנת הסוללה לאורך זמן גם אם לא נעשה בה כל שימוש. בשל הפריקה העצמית, אם לא נעשה שימוש בסוללת Li-Ion (ליתיום) היא תאבד 3% עד 5% מהכוח שלה בחודש. סוללת NiCd/NiMH תאבד במשך שלושה חודשים 60% עד 80% מבכוח שלה. הפריקה העצמית תלויה בטמפרטורה וגוברת עם עלייתה, כאשר טמפרטורת החדר (21-18 מעלות צלזיוס) היא הרצויה ביותר לשמירה על הסוללה.

פריקה מוחלטת משמעה ריקון הסוללה עד טיפת הזרם האחרונה. מתח הסוללה יורד ל-0 וולט. אם מצב זה מתקיים לאורך זמן, מתרחשים באלקטרודה של הסוללה תהליכים כימיים שיהפכו אותה לבלתי שמישה באופן חלקי או מלא. כתוצאה מכך, הסוללה תאבד קיבולת רבה מאוד, ובמקרים קיצוניים לא תוכל להיטען מחדש כלל. לכן, יש להימנע מפריקה של סוללות מתחת למתח הפריקה הסופי (משתנה בהתאם לסוג סוללה) ואז לטעון אותן בהקדם האפשרי. לעולם אין לפרוק לחלוטין סוללות Li-Ion (ליתיום) ככלל אצבע, יש לטעון סוללת Li-Ion (ליתיום) כשיתרת הכוח שלה עדיין 10% עד 20%. סוללות Li-Ion (ליתיום) איכותיות כוללות תמיד מעגלי הגנה/ניטור מתקדמים בתוך מחסנית הסוללות כדי למנוע פריקה מלאה או טעינת יתר וסכנת פיצוץ.

ניתן להשתמש בסוללות Li-Ion (ליתיום) בטווח טמפרטורות של 10°C- עד 55°C+, אך במהלך הטעינה טמפרטורת הסוללה חייבת להיות בטווח של 5°C+ עד 45°C+. סוללות NiMH אינן מתאימות לשימוש בטמפרטורות שמתחת ל-10°C-. קיבולתן קטנה משמעותית בקרבת נקודת הקיפאון (0°C), והן נעשות בלתי שמישות לחלוטין מתחת לטמפרטורה של 10°C- בערך. סוללות NiCd מתאימות לשימוש עד 10°C-. טווח הטמפרטורות הרצוי לסוללות הוא טמפרטורת החדר. חיישן טמפרטורה בתוך הסוללה מבטיח שלא תתבצע טעינה מהירה מחוץ לטווח זה.

סוללות Li-Ion (ליתיום) מגיעות עד ל- 1000 מחזורי טעינה (כתלות בקיבולת). מספר מחזורי הטעינה של סוללות NiMH יכול להגיע בין 400 ל- 700 וסוללות NiCd מגיעות ל-500 עד 1000 מחזורים. נתונים אלו מושגים בתנאים מיטביים בלבד. הנתונים עשויים להיות נמוכים יותר, בהתאם לטיפול הניתן לסוללה. כמו כן קיבולת הסוללה יורדת במשך חייה. סוללות עם יתרת קיבולת של פחות מ-70% מזו הנקובה נחשבות בדרך כלל שחוקות.

בטכנולוגיית NiCd הסוללה 'מתעדת' את מידת השימוש בה. אם הסוללה אינה פרוקה במלואה לפני הטעינה, נוצרים גבישים זעירים על האלקטרודות אשר מקשים על הטעינה. אם לא מתבצעת פריקה מלאה של הסוללה כמה פעמים ברצף, משך השמישות של הסוללה ילך ויתקצר. בטכנולוגיית NiMH אתה עשוי להתנסות ב'אפקט הסוללה העצלה', בדומה ל'אפקט הזיכרון' הרגיל. סוללות Li-Ion (ליתיום) ניתן לטעון בכל עת. בסוללות אלו לא קיים אפקט זיכרון משום סוג, אך יש להימנע מטעינות קצרות לעתים תכופות מדי. גם טעינה מלאה בכמה שלבים (עם או בלי פריקה חלקית ביניהם) אינה מזיקה. עם זאת, אין לפרוק סוללות Li-Ion (ליתיום) במלואן. ככלל אצבע, יש לטעון סוללת Li-ion (ליתיום) כשיתרת הקיבולת שלה עדיין 10% עד 20%. סוללת Li-Ion (ליתיום) חדשה אינה חייבת לעבור כמה מחזורי פריקה וטעינה כדי להשיג את קיבולתה המלאה. אם הטעינה הראשונית נעשית כיאות, הסוללה תהנה מקיבולת מלאה מההתחלה. חשבו – אין לאלץ טעינת יתר של סוללה טעונה במלואה על ידי ניתוק וחיבור מחדש של המטען – הדבר רק יסב נזק לסוללה.

אם קיבולתה של סוללת NiCd יורדת לאורך זמן, ניתן לחדש אותה באמצעות טיפול חידוש: בצע פריקה מלאה לסוללת ה-NiCd, אך לא פריקה מוחלטת (לדוגמה, על ידי טעינה במהלך שימוש במכשיר), ולאחר מכן טען אותה במלואה וחזור על כל התהליך פעמים אחדות. כל ביצוע נוסף של מחזור זה משפר את הספק היציאה. עבור סוללות NiMH דרוש התקן חידוש.

לא ניתן לתקן סוללה לעבודה באיכות גבוהה באופן קבוע. גם אם ספקים אחרים טוענים שביכולתם לשפץ סוללות בזול, התוצאות יהיו זמניות בלבד כיוון שהתאים החדשים לא ישתוו בערכם לרכיבים קיימים. חברת FEIN ונציגיה מציעים איכות לאורך זמן ומחליפים סוללות פגומות.

 • הטעינה הראשונה היא קריטית. טען את הסוללה במלואה לפני השימוש הראשון בה.
 • לכל סוללה יש מספר מוגבל של מחזורי טעינה. לכן, אל תטען את הסוללה בכל הזדמנות. במקום זאת, השתמש בה עד שכמעט תתרוקן (10% עד 20% מהקיבולת).
 • פריקת סוללה אל מתחת למתח הנומינלי (הנקוב) שלה עלולה לגרום לתהליכים שיפגמו בסוללה או יהרסו אותה לחלוטין. לכן, בסוללות של FEIN מותקן מעגל אלקטרוני המתריע בפני המשתמש ומכבה את הכלי לפני שמתרחשת פריקה מלאה.
 • טעינת יתר תכופה גם יכולה לפגום בסוללה באופן קבוע. לכן, המטען מסיים את תהליך הטעינה אוטומטית מיד כאשר הסוללה טעונה במלואה. אל תנסה לאלץ טעינת יתר של הסוללה על ידי ניתוק וחיבור מחדש של המטען. פעולה כזו לא תניב רמת טעינה גבוהה יותר, אלא רק תפגום בסוללות.
 • כללית, יש לבצע טעינה בטמפרטורת החדר בלבד (סביב 18–21 מעלות צלזיוס). יש להימנע מלטעון סוללה קרה היות וזה גורם נזק לתאים. הקפד תמיד שהסוללה תהיה בטמפרטורת החדר לפני טעינתה, בעיקר בימי החורף הקרים.
 • גם טמפרטורות גבוהות גורמות נזק לסוללות. לעולם אל תשאיר את הסוללה, ורצוי גם לא את מזוודת הכלי, ברכבך או במקום שטוף שמש בימי הקיץ החמים. בטמפרטורות מעל 60 מעלות צלזיוס, סוללת Li-ion (ליתיום) מאבדת קיבולת באופן קבוע.
 • אין לאחסן סוללות Li-Ion (ליתיום) כשהן ריקות או מלאות לחלוטין לזמן ארוך. בבדיקה מקיפה נמצא, כי קיבולת של 40% עד 50% וטמפרטורות נמוכות (אך לא מתחת ל-0°C) מהוות תנאי אחסון מיטביים. הטמפרטורה האידאלית לאכסון היא 5°C עד 10°C. עקב הפריקה העצמית של הסוללות, נדרשת טעינה לפחות כל 12 חודשים.
 • סוללה שאינה בשימוש יש לאכסן במקום צונן אך לא קר. סוללות מאבדות כוח גם כשאינן בשימוש. סוללת Li-Ion (ליתיום) מאבדת 3% עד 5% מכוחה בחודש.
 • אם לא נעשה שימוש בסוללת Li-Ion (ליתיום) זמן רב, יש לטעון אותה לאחר 12 חודשים לכל המאוחר – אחרת, היא עלולה להינזק ללא תקנה.
 • יש לסלק סוללות ישנות ומשומשות בצורה ידידותית לסביבה.