עם מוביל לדיסק חיתוך דיסקים בקוטר "7, עומק חיתוך 40 מ"מ, חיבור בקוטר 32 מ"מ.

 

מספר להזמנה: 3 01 008 04 06 9
מחיר: 1,927 ש"ח