מתאים למגוון דיסקים: פלקס, השחזה/חיתוך, דיסק מניפה.

 

מספר להזמנה: 5 02 183 02 38 6
מחיר: 301 ש"ח