מתאם למברזים עם שני קטרים: 4.5 מ"מ ו- 6 מ"מ להברזות בגודל M4/ M5/ M6 /M8.

מתאים  לכל המקדחות/מברגות הנטענות של FEIN עם חיבור QuickIN / QuickIN MAX:

ASCM 18 QM Select (ASCM 18 QM), ASCM 18 QM (ASCM 18 QM), Professional set for ASCM 18 QM tapping (ASCM 18 QM), ABS 18 Q Select (ABS 18 QC), ABS 18 QC (ABS 18 QC), Professional set for ABS 18 QC tapping (ABS 18 QC), ASB 18 QC Select (ABS 18 QC), ASB 18 QC (ASB 18 QC), Professional set for ASB 18 QC tapping (ASB 18 QC), ASCM 12 Q Select (ASCM 12 Q), ASCM 12 QC (ASCM 12 QC), Professional set for ASCM 12 QC tapping (ASCM 12

מספר להזמנה: 0 01 002 03 42 6