טכנולוגיה חדשנית

עד 35% יותר כוח!

להתקדמות עבודה טובה יותר.

יותר כוח
עד 70% פחות ויברציות!

לעבודה עדינה ומדויקת.

פחות ויברציות
עד 50% פחות רועש!

להפחתת זיהום רעש ניכר.

פחות רעש